Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.16 от Протокол №42/28.10.2014 г.; изменен и допълнен: по т.17, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.1, Протокол №24/28.02.2017 г.; по т.3, Протокол №45/31.07.2018 г.; по т.3, Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.7, Протокол №20/23 и 24.02.2021 г.

 

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 или на следните електронни адреси: council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg


Дата на откриване: 26.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 24.2.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари