Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Смолян

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Смолян.
 
Всички заинтересовани лица могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на следния е- mail: obshtina_smolyan@abv.bg и писмено в деловодството Приемна № 1 на община Смолян, с адрес гр. Смолян – 4700, бул. „България“ № 12, в рамките на работното време от 8.00 часа до 17.00 часа.
 
Материалите по проекто-наредбата се намират на разположение при мл. експерт Анелия Кехайова в сградата на стая № 213 всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.


Дата на откриване: 25.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Смолян
Дата на приключване: 24.2.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари