Обществени консултации

Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Девин

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и във връзка с чл. 77 от АПК, чрез настоящото публикуване Община Девин предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и да изразят становища по проекта на Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Девин.
С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, срокът за обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване.
Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Девин, в Центъра за административно обслужване, гр. Девин, ул. Орфей № 1, както и на електронния адрес на общината: obshtina@devin.bg.
 


Дата на откриване: 4.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Девин
Дата на приключване: 3.2.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари