Обществени консултации

Проект на План за интегрирано развитие на Община Николаево 2021-2027 г.

Проектът на Плана за интегрирано развитие на община Николаево за периода 2021-2027 г. е разработен в изпълнение разпоредбата на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР). Планът за интегрирано развитие на Община Николаево 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. ПИРО е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС – до края на 2027 г. Основната цел на ПИРО Николаево е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие


Дата на откриване: 17.12.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Николаево
Дата на приключване: 16.1.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари