Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

С проекта на закон на направени предложение за изменение и допълнение на нормативната уредба в три основни насоки:

- създаване на по-добри възможности за прилагане на уличната регулация, чрез осигуряване на справедлив и ефективен механизъм за отчуждаването на поземлени имоти или на части от тях за елементи на транспортната техническа инфраструктура в урбанизираните територии (улици, булеварди, площади и прилежащи обществени тротоари, алеи и пешеходни зони), определени с план за първа регулация, както и с последващи планове, когато предходните планове за регулация не са приложени, за сметка на собствениците на прилежащите урегулирани поземлени имоти до определен размер, а в определени случаи – за сметка и на общината.

- Уреждане на последиците от обявената за противоконституционна разпоредба на чл. 208, ал. 1 от ЗУТ , в частта „а за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 – петнадесет години“, с Решение № 14/15.10.2020 г. по конституционно дело № 2/2020 г. на КСРБ, както и на последиците от обявените за противоконституционни разпоредби на чл. 148, ал. 16 и на чл. 178, ал. 3, т. 5 от ЗУТ в частта „в териториите със средно и високо застрояване, както и“, с Решение № 17/04.11.2021 г. по конституционно дело № 11/2021 г. на КСРБ

- В законопроекта са залегнали и предложения за изменения и допълнения на действащи разпоредби на ЗУТ, породили проблеми при прилагане, поради непрецизност или непълнота,  или пораждащи излишна административна и финансова тежест.


Дата на откриване: 10.12.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 10.1.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 декември 2021 г. 13:12:01 ч.
Veskoo1975

промяна на ЗУТ

Здравейте, собственик съм на парцел 988кв.м. в местност установена с постановление за вилно строителстно, но със статут на земеделска земя, който се пада вътрешен, както и повечето в местността.По този начин не мога да го вкарам в регулация защото нямам достъп, съседът който е към пътя е в регулация и отказва да ми отстъпи достъп.С промяната на ЗУТ означава ли че ще мога да стоя в парцела?

Не съм сигурен че обясних разбираемо, за което моля да ме извините.

Ще съм благодарен за отговор на въпроса ми!

15 декември 2021 г. 18:55:45 ч.
enherma

сгради категория 5 по ЗУТ

Всички сгради категория 5:

- със ЗЖП до 100 кв.м. и в населени места с под 2000 жителя да бъдат освободени от огромната административно-държавна и общинска тежест.

- Промените в плановете за регулация да се извършват от общините и за тяхна сметка в 30 дневен срок.

- Да не се изискват ПБЗ-та за категория 5 при "стопански начин" на строеж. А при нестопански, от фирмата изпълнител.

- стените на сградите да не се калкулират в жилищната площ /не сме духове/

- стандартния проект по всички части включва 7 части. Да останат само Архитектура и Конструкция /останалите 5 части са паразитни за категорията/

- разрешителното за строеж да е безсрочно /общините не ми плащат материалите и труда/

има и още...

19 декември 2021 г. 13:04:33 ч.
enherma

5-та категория

Не е нормално, не е почтенно, не е законно /в общия смисъл на понятието/, но е силно лобистко и бизнес /разбирай печалбарско/ ориентирано, при строеж на селски имот за еднофамилно ползване, а именно категория 5, изискванията по т. ЗУТ да бъдат същите както при строеж на МОЛ или ядрена централа. 

Разбирам желанието за пари на геодезисти, пожарникари, електричари, ВИК гурута, ОВ специалисти и най-вече на тези по т.н. енергиина ефективност, обаче няма нужда от техните върховни усилия за 400 лв /всеки/ при строежи категория 5. Другия вариант е да им плаща тяхната камара, но не и инвеститора за строеж категория 5.

Разбирам, че засяганата тема не е по обзъжданите членове, но е късае същия този високо и крайно лобистки закон.

Успех при гласуването му...на сляпо

22 декември 2021 г. 11:45:21 ч.
emoionov

Чл. 148, ал. 16

Чл. 148, ал. 16 не противоречи ли на Решение № 17/04.11.2021 г. на Конституционния съд?

26 декември 2021 г. 13:51:43 ч.
velkov92

Становище по промяна на ЗУТ във връзка с промяна на уличната регулация

Конституция на Република България:

Член 5: Конституцията е върховен закон и други закони не могат да й противоречат

Член 7: Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица.

Член 17, ал. 1: Правото на собственост и на наследяване, се гарантира и защитава от закона

ал.3: Частната собственост е неприкосновена.

ал. 5: Принудителното отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди, може да става само въз основа на закон, при условие, че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение.

Кое от това не Ви е ясно, че се поставяте над конституцията на България?

http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/74bdba00-76a7-4c0f-93fb-939eb468f557

Сега прочетете хубаво публикуваното на линка, решението на Конституционни съд и си дайте сметка какво предлагате! Отново погазване на конституцията на България!

Твърдите, че отчуждаването създава проблеми, най-вече на общините и то в частта, когато трябва да бъдат изплатени обезщетенията на собствениците. Общината нямала пари?! Първо, парите, които общината има, са събирани от данъците на тези същите, от които искате да вземете безвъзмездно. Когато общината плаща 250000 лева за една тоалетна от 3-4 кв.м, пред НДК и Кристал, тогава парите не представляват проблем. Когато изпълняваните СМР, са по 3-4 пъти по-скъпи от обективните, тогава общината има пари. Когато плаща за една пейка 10000 лева, пак има пари! Когато плаща на фирмите за събиране на смет стотици милиони, има пари. Само когато трябва да оцени справедливо отнемането на собствеността от собственици, тогава няма пари и има проблеми.

Вие с много лека ръка и много повърхностно давате предложения да се взима от хората собственост, която с десетки години е плащала данъци на общината. Плащани са данъци за прехвърляне на собтвеност пак на общината, както и данък сгради, данък смет и всичката тази собственост през годините е давала на общината. Хората са разчитали на тази собственост и в един момент, Вие решавате ей така, че прибирате собствеността, но в крайна сметка, нали не е ваше?! Лесно се взима решение! 

Има огромно значение, от това, което сте предложили, дали на един човек ще му бъде отнето, 50, 100 или 1000 кв.м., но Вие пак слагате всичко под общ знаменател. Има огромно значение от местонахождението на имота. Има огромно значение, с колко е ощетен собственика, но за вас това е без значение.

В крайна сметка, единствено има значение, това, което повелява конституцията! Собствеността е неприкосновена! Държавата е длъжна да защитава собствеността на гражданите. Предложение от рода на принудително отчуждаване, без да бъде обезщетен собтвеника справедливо, реално и на пазарна цена, всичко друго води към минали времена и неспазване на законите и най-вече на конституцията! 

Просто е крайно несправедливо и незаконно да се отнема от собствениците имоти, на които собствениците са си плащали съвестно данъци и в един момент, защото някой е решил, че ще му е по-лесно, за да осъществява "добронамерена" държавна и общинска политика, уж за благото на всички, да ощети  хора и да им нанесе вреда, под привидните намерения, че уж се защитават обществените интереси ,се случва, че пътя към ада е постлан с добри намерения.

Ако искате, да направите някакви истински корекции по ЗУТ в частта по прилагане на регулация, а и които и друг текст, седнете и обмислете с детайли, абсолютно всички страни, които са равнопоставени в този случай. Не да пишете и предлагате законодателни промени на коляно, противеоречащи на други закони и най-вече на конституцията. Интересно от какви интереси сте подбудени, че бяхте  сформирате комисия, за тези предложения, преди Конституционния Съд да излезе с определение за незаконните текстове във ЗУТ. 

Четете конституцията и не се правете на по-големи от нея!

28 декември 2021 г. 12:47:42 ч.
jdrakova1

Във връзка с преложенията в ЗУТ за регулация

1. От направените предложения за необходимост за промяна на ЗУТ в частта прилагане на регулация и обезщетение на собственици, единственото, което става ясно е, че това се прави по преложения на г-жа Фъндъкова и арх. Здравков, че те имали проблеми с плащането на обезщетения на собствениците. Техните проблеми не са с плащанията, а с НЕПЛАЩАНИЯТА. Нямали пари. Как за пейки са платили 10218 лева, за кошчета са платили 1000 лева, за ремонти на техните фирми, могат да плащат по 5 пъти отгоре и тогава няма проблем, а когато трябва да платят на хората собствеността, тогава имат проблеми. Вие закон за регулацията ли правите или закон за национализацията? От това, което сте написали, никъде не става ясно, какви са мотивите, на това, което сте предложили. Единствения Ви мотив е, да не плащате на хората! Потвърждение на това е, че няма нито един друг аргумент, в подкрепа, че се цели нещо по-различно. Хората били несъгласни и затова се бави регулацията и намеренията на общината. Вие какво очаквате? Хората да ви подаряват с радост, имоти , на които са плащали с десетилетия данъците си и са били изрядни към държавата. Никаква аргументация, да не говорим, че сте в противоречие с основни закони в България. Толкова неясно са написани, уж промените, че да се тълкуват, както дявола чете евангелието. Конкретизирам един от текстовете: Това е приложимо за първа регулация, но и за последващи. Кое е верното? Първата или последващите? Явно както на вас ви е удобно! Никъде не конкретизирате, абсолютно нищо, което да е справедливо, законосъобразно и да защитава интересите и на двете страни. Единствено за вас е важно да не се плаща.

ЗАЩО НЕ НАПРАВИХТЕ ПРЕЛОЖЕНИЕ, ЗА ДА НЯМА ПРОБЛЕМИ ОБЩИНАТА, ДА ВЗЕМЕ ДА СИ ПЛАЩА, КАКТО ТРЯБВА НА ХОРА И ДА ВЪРВИ ПО-БЪРЗО ПРОЦЕДУРАТА, А НЕ ДА ИЗНУДВАТ СОБСТВЕНИЦИ И ИНВЕСТИТОРИ, ДА ДАРЯВАТ ИЛИ ДА СЕ СЪГЛАСЯВАТ НА НИСНИ ЦЕНИ, А ДОРИ И ДА ГИ ПРИНУЖДАВАТ ДА ИЗГРАЖДАТ И ИНФРАСТРУКТУРАТА. 

На всичкото отгоре, какво е това обществено обсъждане по врема на Коледните и Новогодишните празници? Когато държавата 15 дни не работи, вие сте решили да прокарвате закон, които е от съществено значение за собственици, общини и държава. Това не е някакъв майтап! Това са сериозни неща, това са закони! 

Другото, което прави впечатление е, спешния порядък, в които се действа. Това предложение за законопроект е внесено, в последния ден от мандата на служения кабинет. Цялата тази припряност, като време, бързането и най-вече, никаква конкретност относно прилагането на регулацията, а единствено неплащане, води към изводи, че в случая става въпрос за някакви лобистки и незаконосъобразни прокарвания на интереси. 

Просто разберете, собствеността на хората трябва да се плаща и не трябва да се нанасят вреди. Всичко друго е незаконосъобразно и отминали времена на национализация и антидемокрация. А писането на закони е сериозна работа. Те са приложими за цялото общество, а не за група от хора, които искали да им е по-лесно. Но за сметка на други!

 

07 януари 2022 г. 12:30:48 ч.
serdonpolis

Коментари и предложения по проект изменение ЗУТ

На база дългогодишния ни опит в сферата на проектирането и строителството имаме следните коментари в частта на: Параграф 18: В закона за общинската собственост се правят следните допълнения и изменения:

- По отношение Чл.33а, ал.1, считаме че следва да се прецезира, както следва: "................ е а сметка на собственеците на прилежащите урегулирани поземлени имоти в случаите на Чл.33а, ал.3 и ал.5/ ал.5 с предложените по-долу корекции/, а в случаите на Чл.33, ал.2,4 и 6 за сметка на общината."

- По отношение Чл.33а, ал.5, считаме че следва да се прецезира, както следва: "Отчуждаването за прокарване на задънени улици обслужващи до два имота е изцяло за сметка на собствениците на имотите, които имат лица само на тези улици."  Мотивите ни са , че в случаите когато задънена улица обслужва повече от два имота се касае за ПУП - ПР и ПЗ обслужващи цял квартал и прилагането на регулацията давя цялостно решение за територията В този случай следва да се прилагат разпоредбите на Чл.33а, ал.1,2,3,4 и 6.

- По отношение на Чл.33в, ал.2, считаме че следва да се прецезира, кактоследва: "В случаите по ал.1 заинтересованото лице поискало отчуждаването дължи заплащане на обезщетение по Чл.33ь, ал.3 и ал.5 /ал.5 с предложените по-горе корекции/. Мотивите ни са че така изписан текстта звучи , че дори и   в случаите на Чл.33а, ал.2,4, и 6 обезщетението се дължи от подалото искането заинтересовано лице и отново се вменява изключителна тежест на първият собственик които е решил да приложи регулацията.

Надавяме се да бъдат разгледани нашите предложения, защото са в интерес на всички страни.

Сдружение "СЕРДОНПОЛИС", арх.Христо Григоров

 

09 януари 2022 г. 12:43:17 ч.
Janita

Разполагането на еркер или балкон в еднометровите ивици в краищата на фасадите

Необходимо е еднозначно да се уточни, че разполагането на еркер или балкон в еднометровите ивици в краищата на фасадите към вътрешните и външните регулационни линии, ако същите еркер или балкон не излизат извън допустимата линия на застрояване е допустимо.

 

Т.е. когато фасадите не са изградени по допустимите линии на застрояване, а са отдръпнати навътре в имота, съответно еркери и балкони, не излизат пред допустимите линии на застрояване и не засенчват съседния имот, не следва да се считат за издатини на сгради по смисъла на чл.86 от Наредба 7 и е възможно да бъдат разположени в краищата на фасадата и да не попадат под забраната на чл.88, ал.(5) от същата наредба.

 

Главните архитекти на общините тълкуват нормативната уредба различно, като някои са на мнение, че при проектиране на сграда разположена в средата на огромен парцел, на десетки метри от допустимите линии на застрояване пак се прилага забраната за разполагането на еркери в ъглите ѝ.

Възможността за тълкуване на закона от главните архитекти води до опити за корупция.

 

09 януари 2022 г. 12:45:16 ч.
Janita

Ееркер по-голям от 1,5м

 

Необходимо е еднозначно да се уточни, допустимо ли е проектиране и одобряване на еркер по-голям от 1,5м, при доказване чрез изчисления на сеизмичната осигуреност на конструкцията.

 

Масово главните архитекти по общините отказват да одобряват еркери по-големи от 1,5м, като се позовават на чл.88, ал.2 от Наредба 7 в раздела озаглавен ИЗДАТИНИ НА СГРАДИ, членовете на който са обвързани със засенчването на съседни имоти при разполагане на сгради в близост до регулационните лини. Когато еркера не нарушава допустимите линии на застрояване и е сеизмично осигурен следва да се разреши, каквато е и практиката в повечето общини. Достатъчна е разходка в центъра на София, за да се видят десетките доказателства за това. Ако еркери по-големи от 1,50м са забранени за проектиране, защо НАРЕДБА  № РД-02-20-2 разглежда такива случаи?!

НАРЕДБА  № РД-02-20-2 Чл. 54. (1) Конзолното издаване на етажните и покривните конструкции, когато са на едно ниво с етажната или покривната конструкция, не трябва да е по-голямо от:

1. за райони с Кс ≤ 0,27:

а) за сгради, изпълнявани по монолитен начин и със сглобяеми скелетни конструкции – 1,80 m;

б) за сгради, изпълнявани по системата ЕПЖС – 1,20 m;

2. за райони с Кс > 0,27:

а) за сгради, изпълнявани по монолитен начин и със сглобяеми скелетни конструкции – 1,50 m;

б) за сгради, изпълнявани по системата ЕПЖС – 1,0 m.

(2) Максималното издаване на конзолни конструкции, които са на различно ниво от съответните подови и покривни конструкции не трябва да е по-голямо от:

1. за сгради, изпълнявани по монолитен начин и със сглобяеми скелетни конструк-

ции – 1,0 m;

2. за сгради, изпълнявани по системата ЕПЖС – 0,70 m.

(3) За случаите по ал. 1 и 2 конзолно издаващите се конструкции се осигуряват и изчисляват за действието на сеизмични сили съгласно чл. 21, ал. 2 или ал. 1.

(4) Конзолни издавания, по-големи от тези по ал. 1 и 2, се допускат при доказване чрез изчисления на сеизмичната осигуреност на конструкцията по чл. 21, ал. 1.

 

Няма как конструктор да изчислява еркер, който преди това не е проектиран от архитект. За всеки проект от мен се изисква или становище от МРРБ, или подпиране на еркера с колона. Подпирането с колона не променя обема на сградата, а само визията.

 

Противоречието между „законите за архитектите“ и „законите за конструктурите“ позволява избирателно тълкуване, незаконно администриране и възможност за корупция.

 

09 януари 2022 г. 12:49:01 ч.
Janita

Задължително изискване за комин за печки на твърдо гориво в блоковете

Необходимо е да се премахне задължителното изискване за проектиране на комини в дневните и кухните на всички жилища.

 

Дефиниция за „Комин“ няма в нормативната уредба. Общинската администрация разбира изискването на закона, като за комин за печки на твърдо гориво. Абсорбаторите в кухните не се възприемат, като комини.

 

Печките на твърдо гориво са източник на замърсяване на въздуха с фини прахови частици. Провежда се кампания по замяна на тези печки с екологични уреди за отопление, но закона ни задължава да проектираме комини във всяко жилище. Това е противоречива политика.

 

09 януари 2022 г. 13:29:40 ч.
Janita

УПИ в две устройствени зони по ОУП

Необходимо еднозначно да се уточни, че при изработване на ПУП един имот задължително попада само в една устройствена зона.

 

 Масово в София се одобряват подробни устройствени планове, в които по настояване на администрацията проектантите пренасят границата на устройствените зони точно, както е по ОУП, без да се съобразяват с поземлените имоти. Резултатът е имот, който попада в две устройствени зони, съответно с различни показатели. Нормативната уредба не предвижда такава ситуация, дори напротив – съгласно чл. 11.7 от Наредба 8 при последващо обединяване, новообразуваният имот се включва в устройствената зона с по-благоприятен устройствен режим. Някои главни архитекти не приемат преместване на устройствената граница по имотни граници и от тук започва тълкуването на закона – как да се изчисляват параметрите ЗП, КИНТ, РЗП, ОЗ за един имот. Тъй като такава ситуация е законово недопустима, не се предвиждат правила. Установената практика е имота да се разглежда, като два отделни имота – по един за всяка зона – съответно параметрите да се изчисляват за всеки по отделно. Изисква се и сградата да не пресича устройствената зона или да се предвиждат по две сгради. Тази практика е абсурдна и в много случаи (дори при желание на проектанта) неприложима. Изисквала съм становища от МРРБ по казуса, но не са довели до смислен резултат. Необходима е законова промяна, както и санкциите за незаконно администриране да се увеличат и да станат лични.

 

В мащаба на ОУП границата на устройствената зона, е представена с дебелина отговаряща на действителни 4 метра. Работата в различни мащаби изисква правила за прехода от 1:10000 за ОУП към 1:1000 за ПУП. Такива са разпоредбите на Приложение 1 към Наредба 8 за обема и съдържанито на устройствените планове, а именно:

8.2. Устройствените зони в ПУП се изобразяват по границите на поземлените имоти. В кварталите може да има повече от една устройствена зона. Устройствените зони се оцветяват само в застроителната съставка на ПРЗ.

8.5. Устройственият режим, вкл. режимът на застрояване на група урегулирани поземлени имоти, се определя с устройствената зона, а на конкретен поземлен имот със самостоятелен устройствен режим - с директно обозначаване на режима на застрояване. Режимът на застрояване в зависимост от специфичните си елементи може да е различен за една и съща устройствена зона. В този случай на плана се изобразява и границата на режима на застрояване, която съвпада с границите на урегулирани поземлени имоти.

11.7. При последващо обединяване на урегулирани поземлени имоти, разположени в съседни устройствени зони, новообразуваният имот се включва в устройствената зона с по-благоприятен устройствен режим.

 

Видно от нормативната уредба границите на устройствените зони минават само по имотни граници. Допустимо е в един квартал да има повече от една устройствена зона, но не и в едно УПИ. Дори при последващо обединяване, новообразуваният имот се включва в устройствената зона с по-благоприятен устройствен режим.

 

09 януари 2022 г. 18:09:14 ч.
Tzanova

Привеждане в съответствие на разпоредбите на ЗУЗСО с изискванията на ЗУТ

Някои членове на Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) противоречат на Закона за устройство на територията (ЗУТ), поради което с промяната на ЗУТ се налага и промяна на ЗУЗСО, в нарушение на Конституцията на Република България, европейското законодателство, както и чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.

Разпоредбите на чл. 11 от ЗУЗСО противоречат на Решение № 14/15.10.2020 г. по Конституционно дело № 2/2020 г. на Конституционния съд на Република България (КСРБ). Изискванията забраняват безусловно промяната на предназначението на терени предвидени с ОУП за градини, паркове и лесопаркове. Дори, когато общината е бездействала в продължение на десетки години и всички срокове за започване на отчуждителни процедури са изтекли, собствениците нямат право да променят предназначението на имотите си. Предвидените с ОУП терени за озеленяване в София са толкова много, че с бюджета на СО не могат да се реализират в следващите 50 години.

Това налага премахването на ал.1 от чл.11 на ЗУЗСО, а ал. 2 от същия член да се промени, така че да защитава само вече изградените паркове, с приложени подробни устройствени планове.

09 януари 2022 г. 18:19:54 ч.
Tzanova

Задължителен ПУП за урбанизирани територии.

Необходимо е създаване на нов член в ЗУТ, според който всички урбанизирани територии трябва да имат подробен устройствен план, като бъде определен срок за започване за изработване на подробен устройствен план за урбанизираната територия от момента на влизане в сила на общия устройствен план за съответната община.

 

10 януари 2022 г. 15:54:17 ч.
kiip

Предложение на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

Предложение, публикувано за обществено обсъждане:

§ 5. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:

  1. В ал. 1 се създава т. 18: „т. 18. временни връзки към мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на обектите по чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Разрешението за строеж по ал. 1 се издава по заявление на възложителя и след представяне на:

1. за строежите по ал. 1, т. 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 17 - становище на инженер- конструктор с указания за изпълнението им,

2. за строежите по ал. 1, т. 14 - становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им и становище, с което са определени условията за присъединяване към разпределителната мрежа.

3. за строежите по ал. 1, т. 18 - документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура.“

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КИИП

Чл. 147. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за:…

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 10.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) За строежите по ал. 1, т. 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 17 се представя проектно решение от инженер с проектантска правоспособност по част “Конструктивна“ за изпълнението им, а в случаите по т. 14 - се представят проектни решения по част „Конструктивна“, “Електрическа“ и/или „ОВКХТТГ“ на инженери с проектантска правоспособсност с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им и становище, с което са определени условията за присъединяване към разпределителната мрежа.

Заб С удебелено  са предложенията за добавени нови текстове.

МОТИВИ:

1./ Т.нар. „Становище“ не е определено никъде какъв документ представлява. Коректно е да се приеме, че дадено становище може да съдържа само текстова част с препоръки и/или указания, но без графични чертежи и детайли. В указаните точки по ал. 1, т. 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 17, както и т.14 определено трябва да съдържат и графични материали, чертежи, схеми, детайли, а също в повечето случаи и съответни изчисления, което фактически е инвестиционен проект по съответната част.

Следователно в посочените случаи, технически коректно е да се изисква  „проектно решение“ (инвестиционен проект по съответната част), вместо да се изисква „становище“.

2.Когато се изготвя становище (което понятие е недефинирано), не се изпълнява авторски надзор. Неизпълнението на авторски надзор може да доведе до неправилно изграждане, функциониране и щети. Целта на предложената промяна, а именно становище да бъде заменено с проектно решение (инвестиционен проект по съответната част) е задължително да се осъществява авторски надзор, което ще гарантира качествено изпълнение и ще защити обществения интерес и интереса на възложителя.

 

10 януари 2022 г. 20:15:10 ч.
КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Становище на Камарата на архитектите в България

Подкрепяме целеното със законопроекта създаване на по-добри възможности за прилагане на уличната регулация. Осигуряването на справедлив и ефективен механизъм за отчуждаването на поземлени имоти или на части от тях за елементи на транспортната техническа инфраструктура в урбанизираните територии следва да бъде нормативно уредено в ЗУТ.

Подкрепяме уреждането и на последиците от обявената за противоконституционна разпоредба на чл. 208, ал. 1 от ЗУТ , в частта „а за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 – петнадесет години", с Решение № 14/15.10.2020 г. по конституционно дело № 2/2020 г. на КСРБ, както и на последиците от обявените за противоконституционни разпоредби на чл. 148, ал. 16 и на чл. 178, ал. 3, т. 5 от ЗУТ в частта „в териториите със средно и високо застрояване, както и", с Решение № 17/04.11.2021 г. по конституционно дело № 11/2021 г. на КСРБ.

Във връзка с целта на законопроекта, да бъдат прецизирани действащи разпоредби, породили проблеми при прилагане, поради непрецизност или непълнота,  или пораждащи излишна административна и финансова тежест, считаме за целесъобразно да се направят и промени в ЗУТ, относими към въпросите, свързани с: характер на застрояване, регламентиране на фаза на инвестиционния проект за одобряване и за разрешаване на строителството с намалени обем и съдържание и с облекчена процедура; съгласувателна, а не разрешителна процедура за промени в проекта по време на строителство, ако не се променят градоустройствените параметри; възможности за узаконяване на обектите при определени условия и други.

Считаме че вместо с промени в ЗУТ, въпросите, свързани с преместваемите обекти, следва да се регламентират с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, като отпадне възможността всяка община да приема своя наредба.

Необходимо е да се заложат срокове за изпълнение на всички публични предвиждания в подробните устройствени планове.

Новата редакция на чл. 148, ал. 16 еднозначно посочва, че изискването за приложена регулация, като условие за издаване на разрешение за строеж, се отнася само до конкретния имот, но остава проблемът с това кога е "осигурен транспортен достъп" – за какъв точно транспорт следва да се осигури достъп и по какъв начин, кой, и по какви критерии, ще е компетентен да прецени.

Считаме че промените в чл. 153, ал. 2, целящи съкращаване на сроковете на действие на издадените разрешения за строеж, ще имат дисциплиниращо действие, и са навременни и полезни.

Предлагаме отново да се сформира работна група към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), с участието на представители на КАБ, и в кратки срокове, до средата на 2022 г., да се допълни и финализира проекта на ЗИД на ЗУТ.

Считаме за целесъобразно изработването на нов Кодекс, който да уреди изцяло отношенията, свързани с регионалното развитие, устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството. В КАБ имаме натрупан опит и можем да бъдем полезни на МРРБ в процеса по изготвянето му.