Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии

Основна цел на проекта на наредбата е да създаде нормативни условия за определяне и за оразмеряване на необходимия брой паркоместа в УПИ, за определяне на минималните размери на гаражи и места за паркиране на едно МПС, за проектиране на нови видове съоръжения, предназначени за паркиране във вертикално отношение (автоматизирани паркинг системи), както и за определяне на изисквания в изпълнение на Директива (ЕС) 2018/844 и Директива (ЕС) 2014/94.

 

 


Дата на откриване: 3.12.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 4.1.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 януари 2022 г. 18:56:47 ч.
КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Становище на Камарата на архитектите в България

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,По повод провежданите обществени консултации по проекта на НИД на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г., в срок до 4 януари 2022 г., считаме за неприемливо отсъствието на диалог между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Камарата на архитектите в България, в процеса по изработване на проекта на НИД, и липсата на наши представители в работната група, създадена за тази цел.С настоящото становище не коментираме конкретните текстове на проекта, тъй като принципно не подкрепяме предложените нормативни промени. Смятаме че те са необмислени и практически неприложими в масовия случай (например предложенията, свързани с унифициране на минималните размери на гаражи и места за паркиране на едно МПС и др. подобни). Проектът на НИД на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. създава свръхрегулация и сериозно затруднява инвестиционните инициативи.Настояваме текстовете да бъдат преразгледани, като за тази цел се сформира нова работна група с участието на представители на КАБ.На основание чл. 18а и чл. 26 от Закона за нормативните актове и чл. 5, т. 6 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, моля, становището на КАБ да бъде съобразено и предложения проект на НИД на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г., да не бъде издаван.