Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) включва най-общо четири групи промени, а именно:

І. изменения и допълнения в областта на авиационната безопасност;

ІІ. изменения и допълнения в областта на авиационната сигурност;

ІІІ. изменения и допълнения в областта на административните такси за административни услуги;

ІV. промени в административнонаказателните разпоредби. 

 

Лице за контакт
Милена Иванова,
Старши юрисконсулт,
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“,
Тел.: 02 9371075;
Е-mail: mivanova@caa.bg


Дата на откриване: 24.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 24.12.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари