Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат

Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, изречение първо от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат, на заинтересованите се предоставя 30-дневен срок, считанo от деня, следващ датата на публикуване на предложения и становища по предложения проект.
Проектът, заедно с мотивите се публикува на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани в община Карнобат - Център за административно обслужване, находящ се в гр.Карнобат, бул. „България” № 12 или на е-mail: karnobat@mail.bg


Дата на откриване: 10.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Карнобат
Дата на приключване: 10.12.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари