Обществени консултации

Проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Чавдар

         С тази Наредба се определят реда и условията в Община Чавдар за издаване на карти за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, съгласно чл. 99а от Закона за движение по пътищата. Картите за паркиране на превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, издадена по реда на настоящата Наредба, са валидни на територията на цялата страна и важат за местата за престой и паркиране, обозначени с пътен знак Д21 – „Място за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания” в съответствие с Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

 


Дата на откриване: 10.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Чавдар
Дата на приключване: 10.12.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари