Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2006 г. - Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Проектът на наредба има за цел да приведе наредбата в съответствие с последните изменения и допълнения на Закона за движението по пътищата, приети на 24 юли 2012 г. от Народното събрание.

Разширен е кръгът от лица, имащи право да организират и провеждат психологически изследвания, тъй като към настоящия момент той е необосновано стеснен. Предвидена е възможност освен в транспортните болници, психологически изследвания да се провеждат и в останалите многопрофилни болници за активно лечение, както и в медицинските центрове.

В съответствие със Закона за движението по пътищата проектът на наредба предвижда третото изследване да се извършва от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, а не както е в момента – от областни комисии, организирани от многопрофилните транспортни болници, по следните причини:

Към настоящия момент всички лечебни заведения за болнична помощ, както и лечебните заведения за извънболнична помощ, посочени в чл. 153б, ал. 1 от Закона за движението по пътищата имат право да извършват първо, второ и трето психологическо изследване. Третото психологическо изследване представлява по-прецизна и всеобхватна процедура за установяване на годността на съответното лице в сравнение с първото и второто с оглед на високорисковата група, която се обследва с него, и предвид това, че лицата, явяващи се на трето изследване, не са успели да покрият критериите за психологическа годност при първото и второто изследване. Третото изследване ще се извършва от институция, която е различна от тези, които извършват първото и второто, за да се избегне възможността третото изследване да се извършва от лица, които се конкурират помежду си. Наред с това третото изследване освен възможност за допълнителна проверка на качествата на водачите, представлява и форма на контрол по отношение на провеждащите психологическите изследвания. При него се прави задълбочен анализ на копията от регистрационните и резултатни карти на изследваните лица от първите две изследвания, който е информативен, както по отношение качествата на водачите, така и по отношение спазване на изискванията към психолозите, провели първото и второто изследване.

Освен провеждането на третото психологическо изследване, към функциите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ преминава и методическото ръководство за провеждане на психологическите изследвания. Администрацията ще изготвя бланковите методики за провеждане на изследванията с цел уеднаквяване на практиките на провеждане на изследванията от различните лица. 

Лице за контакти:
Светлана Чаушева,
Директор на дирекция „АПОФСД”,
ИА „Автомобилна администрация”,
Тел. 02/930 8836,
Е-mail: schausheva@rta.government.bg


Дата на откриване: 2.8.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 15.8.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари