Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тервел

На основание чл. 26, ал. 3 и чл.77 от АПК заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Тервел и на Портала за обществени консултации, за обществено обсъждане, да направят писмени предложения и да изразят становище по проекта, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Тервел на адрес: гр. Тервел, ул.„Св. Св. Кирил и Методий“ № 8 или изпратени на електронен адрес: tervel2007@abv.bg

 


Дата на откриване: 10.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Тервел
Дата на приключване: 13.12.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари