Обществени консултации

Проект на Заповед относно определяне на размера на допълнителното възнаграждение за времето на разположение на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи

В рамките на утвърдените средства по показател „Персонал“ по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г., може да се осигури увеличение (с 0,15 лв./час) на конкретния размер на допълнителното възнаграждение за време на разположение от 0,20 лв./час на 0,35 лв./час на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, а именно служителите със статут по Закона за държавния служител и свързаните с това осигурителни вноски. Предвид това е необходимо Заповед № 8121з-1011/15.09.2020 г. относно определяне на размера на допълнително възнаграждение за времето на разположение на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи да бъде отменена и да бъде издадена нова заповед, с която да бъде определен по-високият размер на това допълнително възнаграждение.


Дата на откриване: 5.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 19.11.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари