Обществени консултации

Решение на Министерския съвет за приемане на План за действие за внедряване на епизоди от живота „Раждане на дете", „Преместване в рамките на страната", „Стартиране на бизнес", „Наемане на служител" и „Закриване на бизнес"

С проекта на Решение за приемане на Плана за действие за внедряване на епизоди от живота, което се приема в съответствие със Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2021 г. и Пътната карта за изпълнение на Стратегията 2015-2021 г. са идентифицирани възможностите за подобряване  на административните процедури за петте епизода, по отношение на необходимите индивидуални стъпки, които извървява потребителят на услуги, документите, които трябва да бъдат представени при тяхното заявяване, времето за заявяване и срокът за предоставяне на услугата, разходите, вътрешните процеси,  координацията между институциите и др.

С проекта на акт се цели създаването на нормативни промени за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса и за подобряване на работните процеси при предоставянето на административни услуги.


Дата на откриване: 29.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 12.11.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари