Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане предлага промени, свързани с подобряването на устройството и безопасната експлоатация на този вид съоръжения с повишена опасност. Ще се удължат някои от сроковете за извършване на периодични технически прегледи на съоръжения с повишена опасност, без това да доведе до компромиси с изискванията за качество на извършваната дейност. Ще се облекчи административната тежест за лицата, които кандидатстват за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения под налягане по отношение на изискванията за наличие на персонал, като се позволи и на управителите на търговски дружества, които притежават нужната квалификация, даизпълняват лично дейности, за които досега се изискваше да имат назначен служител по трудово праоотношение. От регистрационния режим спрямо обектите, в които функционират съоръжения с повишена опасност ще отпаднат пълначните станции.


Дата на откриване: 29.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 28.11.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари