Обществени консултации

Проект на Правила за определяне на условията и реда за предоставяне на информация за местоположението на потребителите и данни за крайния ползвател от предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни ус

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) със свое Решение № 374 от 21.10.2021 г., откри процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) на проект на Правила за определяне на условията и реда за предоставяне на информация за местоположението на потребителите и данни за крайния ползвател от предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера при спешни повиквания.

Действащите към момента Правила са приети през 2008 година и при отчитане на развитието на технологиите и разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (обн. ДВ, бр. 20 от 2021 г.), се предлага проект на нови Правила.

При изготвянето проекта е отчетен опита от прилагане на действащите Правила, като някои от съществуващите разпоредби са отпаднали или са претърпели редакция. Използваната в проекта терминология е в съответствие с измененията и допълненията в ЗЕС.

 

КРС очаква становищата на заинтересованите лица на адрес: гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко ” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.

 


Дата на откриване: 28.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 29.11.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари