Обществени консултации

Проект на ПМС за ИД на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, приета с ПМС № 251 от 2016 г.

 

 

С приемането на проекта се очаква да бъде осигурена правна сигурност при прилагането на двете училищни схеми, както и да бъде гарантирано спазването на основни правила с цел облекчаване на административната тежест за заинтересованите страни и прилагащия орган.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Пазарни мерки и организации на производители, МЗХГ 

 Електронен адрес:

 ktuteva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 13.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 12.11.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари