Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

С проекта на Постановление на Министерския съвет (ПМС), в чл. 1, ал. 1 от „Раздел I. Такси по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Изм. - ДВ, бр. 78 от 1999 г., загл. изм. - ДВ, бр. 2 от 2011 г.)“ на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи (Тарифа № 4) се предлага създаването на т. 51 за определяне на държавна такса в размер 20 лв., която се събира за издаване на сертификат за дезактивиране на огнестрелно оръжие. Без да се въвеждат нови такси или да се променят действащи такси, които са регламентирани в „Раздел IV. Такси по Закона за чужденците в Република България (Загл. Изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.)“, с проекта на ПМС се прецизират съответните основания за предоставяне на продължително пребиваване на чужденци в Република България. Предлага се отмяна на чл. 10б от Тарифа № 4, като всички такси, които се събират за предоставяне на продължително пребиваване на чужденци в Република България на съответните законови основания по ЗЧРБ се уреждат в чл. 10 от тарифата.


Дата на откриване: 7.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 6.11.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари