Обществени консултации

Проект на Методика за изменение и допълнение на Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция

С проектa на Методика за изменение и допълнение на Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция (обн. ДВ, бр. 60 от 2021 г., проект на МИД на Методиката) се цели създаването на по-ясни и точни разпоредби на Методиката, както и привеждането им в съответствие с други подзаконови нормативни актове на КЕВР. § 2 от проекта на МИД на Методиката има за цел да осигури кратък интервал от време, през който небитовите клиенти, които към настоящия момент все още не са сключили договор с търговец за доставка на електрическа енергия, да могат да предприемат необходимите действия, свързани с преминаването от доставчик от последна инстанция (ДПИ) към доставчик по свободно договорени цени.

Предложеният проект ще допринесе за безпротиворечивото прилагане на Методиката от страна на ДПИ. От друга страна, на малките небитови клиенти, незапознати в достатъчна степен с рисковете и отговорностите си в новата за тях пазарна обстановка, се осигурява допълнителен преходен период, без прекомерно високи цени на електрическата енергия, така че след проучване на пазара по свободно договорени цени да могат да се възползват от възможностите за намаляване на разходите си за електрическа енергия чрез сравняване и избор на конкурентни оферти от други доставчици.


Дата на откриване: 6.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 20.10.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари