Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-6 от 12.10.2012 г. за условията, реда и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд на служителите от Държавна агенция „Национална сигурност“

На основание чл. 72, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ЗДАНС) към основното месечно възнаграждение на държавните служители от Агенцията се изплащат допълнителни възнаграждения за специфични условия на труд - при условия, по ред и в размери, определени с Наредба № І-6 от 12.10.2012 г. за условията, реда и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд на служителите от Държавна агенция „Национална сигурност“ (Наредба № I-6 от 2012 г.).

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.

Средствата, необходими за прилагане на  Наредбата, са в рамките на утвърдените средства по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ за съответната година.

Очакваният резултат от прилагането на проекта на акт е да се оптимизират основанията за получаване на допълнително възнаграждение за специфични условия на труд. 

С предложения проект на нормативен акт не се предвижда въвеждането на изисквания на европейското законодателство, нито въвеждането на регулаторни или регистрационни режими.


Дата на откриване: 28.9.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 27.10.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари