Обществени консултации

Удължаване срока за обществено обсъждане на Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения

С Решение № 337/23.09.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията удължи срока за обществено обсъждане на Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения. Заинтересованите страни могат да предоставят становищата си в срок до 14.10.2021 г. включително.
КРС очаква становищата на заинтересованите лица на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6325


Дата на откриване: 1.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 14.10.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 октомври 2021 г. 16:40:39 ч.
ilia0000

За справедливо определяне на разумната норма на печалба

Конкретното определяне според § 1, т. 1 от ДР на разумната норма на печалба (РНП), която не трябва да надвишава възвращаемостта на вложения капитал (ВВК), е свързано с предпоставки за субективизъм и неопределеност. Ако възвращаемостта е например 10 %, колко да е РНП – 1%, 5% или 10%?

Затова е логично и обективно да се определи в Методиката ясен и определен размер на РНП като процент от ВВК, примерно 50% от ВВК. По този начин, в случай че има две или повече предприятия, които предоставят отделни части от универсалната услуга, те ще се третират при еднакви условия. Ако едното предприятие има ВВК 10%, неговата РНП ще е 5%, ако второто предприятие има ВВК 20%, неговата РНП ще е 10%, ако третото предприятие има ВВК 15%, неговата РНП ще е 7,5%. По този начин ще се постигне максимална справедливост към тези предприятия.