Обществени консултации

Проект на програма по фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2021-2027 г.

Целта на фонд „Вътрешна сигурност“ е гарантиране на високо равнище на сигурност в ЕС чрез осигуряване на финансова подкрепа за държавите членки в областта на предотвратяването и борбата с тероризма и радикализацията, тежката и организираната престъпност и киберпрестъпността, подпомагане на полицейското сътрудничество, обмена на информация, защита на жертвите на престъпления, както и подготовка и ефективно управление на инциденти, рискове и кризи, свързани със сигурността. Средствата на фонда не могат да се използват за покриване на оперативни разходи и дейности, свързани с основните функции на държавите членки по поддържането на обществения ред и опазването на вътрешната и националната сигурност. Обществените консултации се извършват в изпълнение на чл. 15 от ПМС № 142 от 7 юни 2019 г. До 15.10.2021 г. всички заинтересовани лица може да отправят предложения и становища по проекта на програма по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027 на електронен адрес: dmp@mvr.bg.


Дата на откриване: 15.9.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 15.10.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари