Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

Чрез настоящото уведомявам, че е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

 

В изпълнение на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, днес, 14.09.2021 год., публикувам проекта, заедно с мотивите към него, на официалната интернет страница на Община Сопот: www.sopot-municipality.com.

 

В 30 – дневен срок от публикуването, заинтересованите лица могат да изразят становища и направят предложения по проекта.

 

Становищата и предложенията се представят в писмен вид в деловодството на Община Сопот – гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 34, или на електронната поща на Общината – oa_sopot@abv.bg.

 

Всички постъпили становища и предложения ще бъдат приложени към докладната записка, с която проектът на наредба ще се внесе за разглеждане и приемане от Общински съвет – Сопот.

 

 


Дата на откриване: 15.9.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Сопот
Дата на приключване: 15.10.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари