Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

Чл. 11, ал. 2 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност (ЗУФСЗНС) предвижда, че при осъществяване на дейността си Съветът по сигурността се подпомага от секретариат, който е самостоятелно структурно звено в администрацията на Министерския съвет.

 

С предложените промени в Устройствения правилник на Министерския съвет се актуализират и прецизират изпълняваните от дирекция „Бюджет и финанси“ функции. Прецизират се и отговорностите на дирекциите във връзка с поддържането на информационните системи на Министерския съвет.

 

Актуализацията на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерския съвет и на предоставените за ползване и управление на администрацията на Министерския съвет обекти, предназначени за представителните и социалните нужди на централните държавни органи, посочени съответно в чл. 2, ал. 4 и приложението към § 1 от Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г., се налага във връзка с вече извършени промени в техния статут.

 

Съкратеният срок за обществени консултации е обоснован от необходимостта от спешно институционализиране на секретариата на Съвета по сигурността, който изпълнява функциите на Национален ситуационен център в условията на повишения мигрантски натиск.


Дата на откриване: 10.9.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 24.9.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари