Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти

 

С проекта се определят ясни изисквания и критерии към наименованията, характеристиките, състава и етикетирането на какаото и шоколадовите продукти, с което се очаква да се гарантира висока степен на защита на здравето и правата на потребителите на територията на Република България, чрез осигуряване на подходяща информираност за тази група храни.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗХГ 

 Електронен адрес:

 IYancheva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 8.9.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 8.10.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари