Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение на Правилника за устройството и функциите на Регионалните управления на образованието

С Постановление № 275 на Министерския съвет от 9 август 2021 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет се направиха изменения в Постановление № 13 на Министерския съвет от 2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 в ПМС № 13 от 2018 г. се направиха изменения на щатната численост на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), Фонд „Научни изследвания“ и Регионалните управления на образованието. Съгласно направените изменения щатната численост на ЦРЧР се увеличава с 2 щ. бр., на Фонд „Научни изследвания“ – с 3 щ. бр., а тази на РУО се намалява с 4 щ. бр.

С проекта на Правилник за изменение на Правилника за устройството и функциите на Регионалните управления на образованието се цели синхронизиране на определените в него щатни бройки на регионалните управления на образованието със същите в Постановление № 13 на Министерския съвет от 2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката.


Дата на откриване: 3.9.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 4.10.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари