Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга

С Решение № 299/19.08.2021 г. Комисия за регулиране на съобщенията открива процедура за обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга.

 


Дата на откриване: 31.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 30.9.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 септември 2021 г. 17:08:56 ч.
ilia0000

За справедливо определяне на разумната норма на печалба

Конкретното определяне на разумната норма на печалба (РНП), която не трябва да надвишава възвращаемостта на вложения капитал (ВВК), е свързано с предпоставки за субективизъм. Ако възвращаемостта е например 10 %, колко да е РНП – 1%, 5% или 10%? Затова е логично и обективно да се определи предварително ясен и определен размер на РНП, примерно 50% от ВВК. По този начин, в случай че има две или повече предприятия, които предоставят отделни части от универсалната услуга, те ще се третират при еднакви условия. Ако едното предприятие има ВВК 10%, неговата РНП ще е 5%, ако второто предприятие има ВВК 20%, неговата РНП ще е 10%, ако третото предприятие има ВВК 15%, неговата РНП ще е 7,5%. По този начин ще се постигне максимална справедливост към тези предприятия.