Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за ползването на повърхностните води

Целта, която се поставя в настоящия проект на нормативен акт е постигане на пълно съответствие с разпоредбите на Наредбата с приложимите разпоредби на Закона за водите (ЗВ).С процедирането на изменението ще се избегнат и предпоставки за бъдещи правни спорове поради противоречива уредба или противоречива практика на компетентните органи, издаващи разрешителни по ЗВ. Допълнително, с промяната на нормативната уредба ще се постигне резултат, с който Наредбата, като акт на Министерски съвет, няма да излиза извън делегираната компетентност на Министерския съвет, определена в разпоредбата на чл. 135, ал. 1, т. 1а от ЗВ.


Дата на откриване: 6.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 6.9.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 август 2021 г. 16:51:23 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/29034/