Обществени консултации

Проект на Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба.

Проектът е приет с Решение № 276 на КРС от 29.07.2021 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, ал. 1, т. 8, чл. 32, ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 9 и чл. 66а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.

В проекта са включени разпоредби на Техническите изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба, които ще бъдат отменени, като са направени редакционни изменения и допълнения, както с оглед прецизиране на текстовете от акта, така и съгласно действащата нормативна уредба и практиката на КРС.

КРС очаква становищата на заинтересованите лица на адрес: гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.


Дата на откриване: 6.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 7.9.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари