Обществени консултации

Проект на Правила за реда и условията за достъп до обществена информация в Комисия за регулиране на съобщенията

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията.

Проектът е приет с Решение № 277 на КРС от 29.07.2021 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 36, ал. 1 и 2 от Закона за електронните съобщения.

В проекта са отразени настъпилите промени в Устройствения правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация, както и промените в относимата нормативна уредба.

КРС очаква становищата на заинтересованите лица на адрес: гр. София 1000, ул. „Й. В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.


Дата на откриване: 3.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 7.9.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари