Обществени консултации

проект на за изменение и допълнение на НАРЕДБА № Н-3 от 15.02.2013 г. за условията и реда за оценяване на изпълнението на функционалните задължения от военнослужещите от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната

С Наредба № Н-3 от 15.02.2013 година се определят условията и реда за оценяване на изпълнението на функционалните задължения от военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия при изпълнение на военната служба в състава на български или многонационални формирования извън територията на Република България при участие в операции и мисии.

Последните промени в чл. 60в на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) (обн., ДВ, бр. 23 от 2021 г.) налагат синхронизиране на Наредба № Н-3.

С предложението за изменение и допълнение на Наредбата се реализират направените промени, които влизат в сила от 1 септември 2021 г.

 

 


Дата на откриване: 2.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 1.9.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари