Обществени консултации

Проект на Правила за използване на радиочестотен спектър за производствени нужди след издаване на разрешение

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотен спектър за производствени нужди след издаване на разрешение (Правила).

Проектът на Правилата е приет с Решение № 252 на КРС от 22.07.2021 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8, чл. 32, ал. 1, т. 2 и чл. 66а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.

В проекта са включени разпоредби на Правила за условията и реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за производствени нужди, които се отменят с настоящия проект. Направени са и редакционни изменения и допълнения, както с оглед прецизиране на текстовете от акта, така и съгласно действащата нормативна уредба.

КРС очаква становищата на заинтересованите лица на адрес: гр. София, ул. „Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.

 


Дата на откриване: 29.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 30.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари