Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 31 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните

С проекта на Постановление се цели продължаване действието на механизма за финансиране на държавните културни институти в условията на ограничение на дейността им от въведените противоепидемични мерки, който да обезпечи финансовата им стабилност, като ще се гарантират трудовите възнаграждения на служителите в тях до 31 март 2022г., и ще се създадат необходимите условия за продължаване на творческата им дейност и разпространението на създадени културни продукти.


Дата на откриване: 27.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 26.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари