Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

С проекта за изменение и допълнение на наредбата се синхронизират текстовете между отделните наредби. Синхронизират се дейностите по приема на ученици на места по държавен и допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища с изискванията на Наредбата № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

Създават се гъвкави възможности за определяне на седмично разписание, различно от утвърденото, при определени условия.

Намалява се административната тежест като отпада необходимостта от представяне на служебни бележки и документи, съдържащи информация, която е достъпна по електронен път.


Дата на откриване: 26.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 25.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари