Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план

Причините, които налагат изготвянето на настоящия проект на Наредба, са свързани с необходимостта от синхронизиране на текстове с вече утвърдените рамкови учебни планове за общо образование за основната степен на образование, за общо и за професионално образование в училища по изкуствата и за общо и за профилирано образование в училища по културата, както и разработените и утвърдени нови учебни програми по компютърно моделиране и информационни технологии за V, VI и VII клас и по география и икономика за VI клас.

Включването на проектното обучение и на творческите дейности като част от учебния процес ще отговори на необходимостта от промяна по посока на делегиране на права на учителите за по-голяма креативност, търсене на междупредметни връзки и прилагане на компетентностния подход в рамките на учебния час.


Дата на откриване: 26.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 25.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари