Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за заплащането на правната помощ

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за заплащането на правната помощ, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2006 г., предвижда завишаването на максималните размери на възнагражденията, определени в Наредбата. Увеличението е в различен процент и зависи от вида на делата и техният дял от общия обем на предоставената правна помощ. Най-голямото увеличение е с 40 на сто по наказателни производства по раздел ІІІ от Наредбата, които са с най-висок дял от всички дела, по които се предоставя правна помощ. Максималните размери на възнагражденията за първична правна помощ по граждански и административни дела, в преобладаващата им част, се увеличава с 20 на сто. Минималните размери на адвокатските възнаграждения се запазват без промени, което е целесъобразен подход, тъй като води до разширяване на диапазона за определяне на размера на адвокатското възнаграждение по конкретно дело и ще спомогне за прилагане на методика за оценка и определяне на адвокатските възнаграждения в съответствие с количеството и качеството на предоставената правна помощ. С проекта се предлага да бъде уредено и заплащането на правна помощ за производства и дейности, които до момента не са били предмет на изрична или самостоятелна уредба, което води до неадекватно заплащане на правната помощ за определен вид дела и производства, и до невъзможност да се осигури адекватна правна помощ за определен вид производства. Разширяването на обхвата на случаите, при които се предоставя правна помощ, само по себе си ще доведе до гарантиране на достъпа до правосъдие и обезпечаване на правото на защита като основна ценност на правовата държавата.


Дата на откриване: 23.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 23.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари