Обществени консултации

Проект на Инструкция за определяне на реда и начина за осъществяване на взаимодействието между контролните органи по ЗАРИДСНПНП

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП) редът и начинът за осъществяване на взаимодействието на контролните органи по този закон се определят със съвместна инструкция между ръководителите на Министерството на икономиката, Министерството на вътрешните работи, Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Българския институт по метрология.

С проекта на Инструкция се създават необходимите условия и ред за осъществяване на съвместни проверки и взаимодействие между контролните органи по ЗАРИДСНПНП, като се определят начинът и редът за комуникация и обмен на информация във връзка с прилагането на ЗАРИДСНПНП и осъществяването на съвместната контролна дейност.


Дата на откриване: 23.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 22.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари