Обществени консултации

Проект за Решение на Министерския съвет за одобряване на национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ – 2021 година

С проекта на Решение на Министерския съвет се предвижда да бъде одобрена национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“, която има за цел опазване живота и здравето на педагогическите специалисти, подобряване на здравословното им състояние и превенция на рисковите социално значими и професионални заболявания. Разписаните дейностите са в съответствие с епидемичната обстановка в страната, предизвикана от COVID – 19.

Учителите, преболедували COVID-19, ще имат право на допълнителни профилактични прегледи и консултации извън осигурените в рамките на задължителното здравно осигуряване.

За прегледи на 12 000 учители са предвидени 180 000 лева  по Националната програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“, която беше приета от правителството днес. Профилактичните прегледи ще са свързани със сърдечно-съдови, стомашно-чревни, чернодробни, бъбречно-урологични, ендокринни, гинекологични, андрологични и кожни заболявания, болести на централната и периферната нервна система, на дихателната система, на опорно-двигателния апарат и на очите. Прегледите ще се плащат от образователните институции, а Министерството на образованието и науката ще им възстанови до 15 лева от стойността на направения разход.

Предвидени са също 200 000 лева за рехабилитация на 2000 учители по програмата на НОИ. Те трябва да имат установена диагноза, записана в направление от личен или лекуващ лекар. Рехабилитацията ще се осигурява за 10 групи заболявания. На всеки включен участник ще се възстановяват 100 лева от направените разходи.

Програмата обхваща заетите в системата на предучилищно и училищно образование учители, директори и други педагогически специалисти. Тя е насочена към подкрепа и опазване на здравето им чрез дейности за активна профилактика и рехабилитация на най-често срещаните заболявания.

Провеждането на профилактика и рехабилитация ще помогне за подобряване на здравния статус на учителите и другите педагогически специалисти, за укрепване и повишаване на работоспособността им, особено след пандемичните 2020 и 2021 г. Така ще се гарантира задържане на по-опитните учители и другите педагогически специалисти в предучилищното и училищното образование.

По-краткият срок за обществено обсъждане се налага поради необходимостта от предприемане на навременни мерки за преодоляване на дестабилизирането на здравословното състояние на педагогическите специалисти в резултат заболявания, като последици от COVID-19. Провеждането на профилактични прегледи и рехабилитационни процедури следва да се реализират преди стартирането на новата учебна година, като навременна грижа за живота и здравето на педагогическите специалисти с оглед предстоящото присъствено започване на учебната година. Необходимо е стартирането на Националната програма преди започване на учебната 2021/2022, за да имат смисъл и възможност да бъдат пълноценно осъществени дейностите по превенция и профилактика на посочените групи заболявания в програмата, което допринася за постигането на поставените в програмата цели.


Дата на откриване: 15.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 29.7.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 юли 2021 г. 17:19:20 ч.
Aziti

Бърнаут

Бърнаут е имало и ще има след COVID-19. Моля специално да обърнете внимание на причините за бърнут, които прияко и индиректно идват И от йерархичния начин на работа, начина на разработката и прилагане на стратегии, както и на наредбитете от страна на Министерството на образованието и неговите подструктури.

19 юли 2021 г. 07:34:54 ч.
Aziti

Подходящи и неподходящи обучения

При профилактичните прегледи също да се оредели какъв ТИП обучение с цел "пренастройване" е подходящ за заетия в предучилищно и училищно образование. Моля преди това да конкретизирате с категоризирате видовете обучения, които могат да се предлагат без да се накърнява достойнството на обучаващите и обучаваните. Видове обучения според речника на лесничея и агронома:

- за владеещи езика "казвам ти дъще, сещай се снахо"

- "естетично" "оформяне" за показ

- "превентивно" "оформяне" срещу вреди и злополуки

- "преполиване" с новости до "прогизване"

- "окастряне" на "главния" клон

- "рязане" до корен с цел пускане на "издънки"

- "присаждане" на ... от "плодоносещо" или "неплодоносещо" дърво, според "нато"

- "опрашване" "на ръка" "за семе"

- итнМоля да дефинирате според типа обучение, типа обучаващи и типа обучавани, кога може да се очаква и какъв резултат може да се очаква от даденото обучение на терен в класната стая, в населенто място, в общината, в областта, в държавата...

"Допускат" ли се евристични методи за решаване на "проблеми" с дефиницията?! Първоначално може да категоризирате досегашните обучения от кой тип сa били и какъв е бил постигнатия резултат, използвайки например И херменевтични методи.