Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ и мотиви към него

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване н настоящото обявление на Портала за обществени консултации, с цел регламентиране отпускането на парична помощ на лица, пострадали от природни явления и инциденти, когато липсва оповестяване на Общински щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, Община Несебър приема предложения и становища относно представения Проект на ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ. Предложенията могат да бъдат депозирани в Центъра за административно и информационно обслужване, офис 1, гише 1 в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ № 10 и на следната електронна поща: contacts@nesebar.bg


Дата на откриване: 9.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Несебър
Дата на приключване: 8.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари