Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и във връзка с чл. 77 от АПК, чрез настоящото публикуване Община Девин предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и да изразят становища по проекта за Наредба за изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин, приета от Общински съвет – Девин с Решение № 122 от 22.08.2019 г. по Протокол № 13, в сила от 05.09.2019 г.
С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, срокът за обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване.
Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. Дружба № 1, както и на електронния адрес на общината: obshtina@devin.bg
 


Дата на откриване: 5.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Девин
Дата на приключване: 4.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари