Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2021/2022 година

С проекта на Решение се предлага за приемане Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година. Той включва 509 училища от 137 общини в 28 области.

Предложените иновации са свързани с нови методи на преподаване, въвеждане на иновативни елементи в организацията или съдържанието на обучението, нов или усъвършенстван начин на управление, обучение и образователна среда, както и с разработени по нов начин учебно съдържание, учебни планове и програми.

С проекта на Решение 75 училища получават статут на иновативни за първи път. В 437 иновациите продължават от предходни години. От списъка отпадат 64 училища. В повечето от тях иновациите са приключили, а три ги прекратяват по решение на педагогическите колективи и регионалните управления на образованието.

Проектите са одобрени от Комисията за иновативните училища към Министерството на образованието и науката. Тази година са постъпили 234 предложения. В комисията участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица с доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.


Дата на откриване: 14.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 14.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари