Обществени консултации

Проект на Наредба за информационната система на съдебното изпълнение

Основната цел на предложения проект на наредба е осигуряване на централизиран електронен достъп до данни по образуването, движението и приключването на изпълнителните дела в Република България като начало на процеса по изграждане на ефективна, сигурна и кохерентна електронна среда на изпълнителния процес. Тази цел съответства на заложеното в Актуализираната пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 - 2023 г., стратегическа цел 2: Електронно административно обслужване, ориентирано към потребителя, специфична цел 2.1. Улесняване на взаимодействието и изграждане на доверие между потребителя и администрациите, публичните институции, лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги - Мярка 80 „Повишаване гаранциите за справедлив процес в изпълнителните производства чрез изграждане на информационна система“.


Дата на откриване: 8.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 8.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 
09 юни 2021 г. 09:59:51 ч.
ykrastev

Становище по проекта за НАРЕДБА ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА СЪДЕБНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Проектът на чл. 9 не съответства на чл.5, ал.1 в частта "които имат правно основание за достъп до информацията" и чл. 31, ал.1 от Закона за адвокатурата.адв. Ясен Кръстев, АК Варна