Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, приет с решение на Общински съвет - Бургас по т.27.2, Протокол № 6/28.02.2008 г.; изменен и допълнен:  по т. 8, Протокол  № 8/23.02. 2016 г.; по т.1, Протокол№25/28.03.2017 г.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас до Зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 или на следния електронен адрес: letenteatar_bs@abv.bg

 


Дата на откриване: 21.5.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 19.6.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари