Обществени консултации

Проект на Годишен план за 2021 г. за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г.

В изпълнение на чл. 62б, ал. 1, т. 2 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) и във връзка с чл. 6в, ал. 5 от ЗЗБ, Съветът за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет (Съвет) за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия разработи проект на Годишен план за 2021 г. за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г. (Годишен план), приета с Решение № 865 от 26 ноември 2020 г. Проектът на Годишен план e съгласуван в рамките на постоянната Национална координационна група за подпомагане изпълнението на функциите на Съвета. Проектът на Годишен план е съобразен и с глава 5 от Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г. (Стратегия), приета с Решение № 505 на Министерския съвет от 19 юли 2018 година, в която е прието, че проследяването и отчитането на изпълнението на целите на Стратегията, се осъществява чрез индикатори за всяка дейност, предвидена в годишни планове за изпълнение на програмите за намаляване на риска от бедствия. В него са предвидени повече от 100 дейности с общ бюджет над 185 млн. лева, като източниците на финансиране на дейностите са съответно бюджетите на министерства, ведомства, общински бюджети, фондове на Европейския съюз и на други международни организации.


Дата на откриване: 29.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 31.5.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 април 2021 г. 17:48:29 ч.
M.Atanasov

Предложения- част 1

Към точка 1.1 в точката за отговорните институции да се добави и МОН, защото става дума за образувание на населението а няма как да не се включи и просветното министерство. В точка 1.1.1.2 разходите са надути- консултация със специалист по темата е нужна, за максимално намаляване на разходите. В точка 1.1.1.3 не е ясно как ще се ползват тези 100 хиляди. В точка 1.1.2.1 не е ясно къде ще отиде тази значителна сума пари и как ще се изразходва. Точка 1.1.2.7 е безполезна- Македония е българска. По точка 1.1.6.1 не е ясен плана за изпълнение на тези средства. От тук на  татък не съм чел- ще се поправя- очаквайте втора част на коментара