Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

Измененията в наредбата са насочени към постигане на по-ефективно управление на мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 година, осигуряване на оптимален механизъм за подпомагане на сектора и за постигане на заложените стратегически цели за развитие и устойчиво управление на дейността в него.

 

  Отговорна структура:

   дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“, МЗХГ

  Електронен адрес:

   ktuteva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 27.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 27.5.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари