Обществени консултации

Проект на Програма за образователна десегрегация на децата и учениците от етническите малцинства на територията на община Девин /2021 – 2024/

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, чрез настоящото публикуване Община Девин предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по проекта на Програма за образователна десегрегация на децата и учениците от етническите малцинства на територията на община Девин, за периода 2021 – 2024 година. С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, срокът за обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване. Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. Дружба № 1, както и на електронния адрес на общината: obshtina@devin.bg


Дата на откриване: 23.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Девин
Дата на приключване: 23.5.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари