Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Предлага се възможността за издаване на рецепти на хартиен носител да се удължи до 30 юни 2021 г., като издадените до този срок рецепти се изпълняват по досегашния ред до изтичане на срока на тяхната валидност. Целта на направеното предложение е да се даде възможност на медицинските специалисти, които имат право да предписват лекарствени продукти да се приспособят напълно към новия ред и които към момента не са надградили медицинския си софтуер, поради тяхната висока ангажираност с настъпилата извънредна епидемична обстановка, породена от COVID-19. 

Период на обществената консултация: 16.04.2021 г. до 30.04.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg


Дата на откриване: 16.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 30.4.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари