Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Търговище в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

На основание чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30 - дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на Община Търговище на адрес: гр. Търговище, пл. ”Свобода” или на e-mail: obshtina@targovishte.bg., както и на Портала за обществени консултации.
 
*На 14 април 2021 г., е публикувано ново Приложение № 2. Поради тази причина срокът на консултацията се удължава до 14 май 2021 г. включително.


Дата на откриване: 12.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Търговище
Дата на приключване: 14.5.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари