Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и минималните изисквания за отглеждане и участие на животни в циркове, вариетета и други увеселителни заведения и необходимите професионални умения на лицата, които се грижат за животните

 

С прилагането на наредбата се очаква да се гарантира защитата, здравето и хуманното отношение към групите животни, които участват в циркове, вариетета и други увеселителни заведения.

За действащите циркове, вариетета и други увеселителни заведения се предоставя срок до 5 години да се приведат в съответствие с новите изисквания, като за делфинариумите срокът е до 10 години.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Животновъдство”, МЗХГ

 Електронен адрес:

 EHyusein@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 5.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 5.5.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 май 2021 г. 10:55:10 ч.
stefanavravmo

Делфинариумите трябва да се затворят! Не искаме нови делфинариуми!

Не трябва да се разрешава изграждането на нови делфинариуми! Не е хуманно интелигентни животни като делфините да се измъчват по този начин!Настоящият делфинариум трябва да му се дадат пет години гратисен период и също да се затвори!

05 май 2021 г. 15:28:15 ч.
elenatsingarska

Делфинариумите трябва да се затворят! Недопустимо е изграждане на нови делфинариуми!

Категорично не се съгласявам с текстовете на наредбата, с които се предвижда изграждане на нови делфинариуми в България . Отглеждане на китоподобни в плен за забавление на хората е практика, която поетапно се забранява по света. 

Категорично не се съгласявам с текстовете, позволяващи придобиването на нови индивиди за делфинариумите (Чл. 50, ал. 1)!  Категорично не се съгласявам с текстовете, позволяващи развъждане на китоподобните в делфинариумите (Чл. 50, ал.2)!

Категорично не се съгласявам с дадения срок от 10 години за привеждане в съответствие с изискванията на тази наредба! Срокът трябва да бъде по-кратък!

Делфинариумите трябва да бъдат затваряни и да не се предвижда построяването на нови!

НАстоявам текстовете на наредбата да бъдат преразгледани!

05 май 2021 г. 18:27:41 ч.
stefanavravmo

Допълнения

Наредбата като цяло е една огромна крачка напред за по- хуманно отношение към животните в циркове и подобни атракционни. Само можем да съжаляваме, че се предлага чак сега, а не по- рано. Надяваме се да бъде утвърдена максимално скоро.Същевременно трябва да кажем, че китоподобни бозайници, влечуги и диви видове птици, дори и отгледани в неволя, не трябва да бъдат част от циркове и атракциони.

Би трябвало да се даде някакъв период, след който излагането им за забавление да бъде напълно забранено на територията на Република България.