Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол


Дата на откриване: 29.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Ямбол
Дата на приключване: 13.4.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 март 2021 г. 22:09:58 ч.
Сирма

Не може да се направи връзка между вписаните административни услуги и услугите, за които се предвижд

Много е добре, че тази наредба се консултира на националния портал. Така и аз, макар и от няколко години не живееща в Ямбол, имам възможност да изразя становището си.

Това, което ме притесни в проекта е следното:

По принцип тези наредби трябва да установят такси за административни услуги.

Административните услуги на общините и специално тези на община Ямбол са въведени в Административния регистър.

При прегледа на изменението се оказва, че не може да се направи връзка между вписаните административни услуги и услугите, за които се предвижда въвеждане на такси. Това затруднява преценката дали действително има такава услуга и дали действително общината има право да въвежда такива такси. Защото е ясно, че съгласно ЗМСМА и ЗМДТ такива маже да се въвеждат само за услуги, предвидени с нормативен акт. 

Молбата ми е ако може тук на обясните има ли корелация между такси и услуги от Административния регистър. Например за т.9 Издаване на разрешение за строеж за обекти с инвестиционни проекти.

Ако такава няма то областният управител би могъл да я отмени и изпрати в съда.