Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

С проекта на постановление се предлагат промени, свързани със синхронизиране на разпоредбите на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж с промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), в сила от 1 януари и от 1 септември 2021 г., както и такива, чрез които се намалява административната тежест за лицата и се прецизират действащите разпоредби на наредбата. В тази връзка целта на предложените промени е да се осигури съответствие на разпоредбите на НПОС с нормативни актове от по-висока степен (КСО, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.), да се създаде механизъм за гарантиране точното прилагане на законовата уредба относно начина за определяне на размера на намалението на индивидуалния коефициент, когато лицето се осигурява и в универсален пенсионен фонд (т.нар. редукция) и прозрачност относно прилагането на промените в КСО от 2021 г.

Във връзка с промените в чл. 102 от КСО, с които от 1 януари 2021 г. е уредено по нов начин преизчисляването на пенсиите с осигурителен стаж и/или доход след пенсиониране, в наредбата са предвидени и съответните правила и процедури, по които се реализира това право на лицата.

Детайлно са регламентирани редът и условията за определяне на т.нар. „редукция“ на индивидуалния коефициент на пенсиите от държавното обществено осигуряване, които се отпускат на лицата, осигурени в универсален пенсионен фонд.

 

С приемането на предложените промени се осигурява съответствие на разпоредбите на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж с нормативните  актове от по-висока степен, както и гарантиране точното прилагане на законовата уредба в областта на пенсиите.


Дата на откриване: 26.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 25.4.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари